Повече информация за бизнес кредитите

Бизнес заем е онзи вид заем, който се предоставя на юридически лица, развиващи дейността си в рамките на страната. Основната цел на този вид кредитиране е помощ за бизнеса и неговите представители като развитие на фирми, повишаване на качеството, регистрации и други. Кредитите за бизнеса биват два вида – корпоративни и такива за малкия и среден бизнес. Разликата идва от годишния оборот на компаниите.

Фирмените заеми спадат към две целеви категории. Инвестиционни и такива за оборотни средства. Ако вашата фирма има нужда от покупка на техника, транспорт, терени, лицензи и други то вие трябва да се възползвате от инвестиционните бизнес пари за развитие. В случая, когато имате нужда от пари за материали, инструменти, суровини и прочие тогава можете да вземете заем за оборотни средства, който може да бъде и под формата на овърдрафт или експертна оценка от не банкова институция като Minizaem.bg.

От подобни заеми могат да се възползват всички юридически лица,живущи и работещи на българска територия. Без значение от броя персонал на фирмата ви вие може да кандидатствате за получаването му. Както споменахме и по-горе бизнес заемите се делят на корпоративни и такива за малък и среден бизнес и това, което ги прави различни според годишно отчетения фирмен оборот.

Няма значение дали ще кандидатствате за корпоративен заем или такъв за малкия и среден бизнес. И при двата случая вие ще може да избирате от няколко опции :

  • Бизнес бърз кредит подходящ за оборотни средства без обезпечение. При този вид кредит няма изискване за план по целевото усвояване на сумата. Заемът може да бъде изплащан на равни вноски на месец или чрез кредитна линия. Поради факта, че заемът е без обезпечение отпусканите пари рядко минават границата от петдесет хиляди лева.

Бизнес заем за оборотни средства с обезпечение. Това е вид заем, представляващ дългосрочна инвестиция от банковите институции с обезпечение и за срок не по-дълъг от двадесет години. Този заем може да бъде обезпечен с ваши недвижими имоти или такива собственост на фирмата.

  • С опцията ”Инвестиционен заем” ви се предоставя възможност да направите покупка на дълготрайни или недълготрайни активи във вид на недвижим имот, техническо оборудване и съображения. Чрез него вие ще може да стабилизирате компанията си и да повишите нивото на вашия бизнес. Различното при инвестиционните суми са по-кратките срокове и значително по-ниската лихва. Погасяването им става чрез персонален план или на месечни вноски.

Това са видовете заеми, които може да използвате. Разбира се банковата институция или не банковата институция ще ви запознаят с опциите детайлно, за да може да селектирате най-подходящите за нуждите на управляваната от вас компания.

Благодарение на заемите отпускани за юридически лица последните подобряват в пъти производителността на компаниите си. Заемът е задължителен, когато сте си поставили сериозни цели и искате да се представите добре пред обществото.

Закупете нужната ви техника и консумативи и помогнете за правилното функциониране на фирмата. Облекчете живота на вашите служители като се сдобиете с по-модерна и практична апаратура. Попитайте банковите служители за най-добрият план за погасяване на вашия заем, към който се стремите и бъдете спокойни за бъдещото си развитие.