Кандидатстване за ипотечен заем

Колкото по-бързо изплатим ипотечния си кредит, толкова по-малка лихвена ставка ще заплатим за него. Един трик, който използват кредитните компании е да наблягат на лихвената ставка, като дългова. За това те тръбят навсякъде, че е по-добре да внасяте например 150 лева месечно, отколкото 250 лева. По този начин вие ще внасяте по-малки вноски, но в продължение на година или повече, сумата която ще им дадете е по-голяма заради по-дългия срок на погасяване.

Те ви подтикват да изберете по-дълъг период не за да плащате по-ниски месечни вноски, а защото така понижават риска си от това, да станете неплатежоспособни. Ако например ви остават по 350 лева всеки месец, а вноската ви е 250, то вие ще останете само със 100 лева и няма да можете да покриете нещо извънредно, ако изникне през месеца. Това е причината да се съгласите да плащате 150 лева месечно, заради вашата собствена сигурност.

Преди да пристъпите към кандидатстване за ипотечен заем е добре да прецените дали месечната вноска е по възможностите ви, като предвидите и всички непредвидени ситуации, които могат да възникнат. При ипотечните заеми има различни лихвени ставки за различните валути, така че може да се прецени в каква да бъде заема, но все пак имайте предвид, че ако е в различна валута ще трябва да има постоянен обмен всеки път.

Курсът на валутата постоянно ще се мени, така че трябва да предвидите и това, защото така може да бъде неизгодно за вас. За това е най-добре поисканите от вас пари на заем да бъдат в тази валута, в която са приходите ви. Все пак трябва да се опитвате да увеличите постъпленията си, а не да ги намалявате. Само по този начин ще можете да сте сигурни, че всичко е наред.

Ние използваме ипотечните заеми като инструмент, с който покриваме нашите спешни финансови нужди или успяваме да си осигурим собствено жилище, докато не успеем да ги погасим. За това е най-добре те да бъдат в същата валута, в която са и приходите ни.

При ипотечните заеми, разноските не включват само лихвата и главницата, има и други комисионни и такси, както и застраховки, други разноски по оценка на залога, нотариални и юридически такси и т.н. Има и други разноски, които може да бъдат непредвидени, така че винаги може да се окаже че приходите ви са недостатъчни, а непредвидените разноски не са рядкост. Преди да вземете ипотечен заем, трябва да се поинтересувате какви са всички разноски около него, не само когато го получавате, а и през остатъка. Финансовите компании в повечето случаи ще ви дадат пакетни услуги заедно със заема, които е възможно да не са безплатни след време. Могат да ви предложат например кредитна карта, която има такса и от втората година вече няма да е нулева, а застраховката започва да се изплаща от четвъртата година на заема. Освен това е възможно да има и други скрити разноски, за това трябва да внимавате. Преценете месечната вноска, която ще трябва да внасяте и дали ще успеете да го правите и в трудни времена. Направете си сметка за стандарта на живота ви и дали той няма да се понижи от вноските.