Какво означава рефинансиране на кредити?

В този материал ще се опитаме да разясним какво точно означава да рефинансирате заемите си и защо е изгодно да се възползвате от тази услуга.

И така, имате банков заем или заем от небанкова организация като Minizaem.bg, но ви се иска да можете да промените условията по погасяването му.

Тъкмо това предоговаряне или промяната в условията се нарича рефинсиране на бързи кредити.

Рефинансирането ви дава възможност да преговорите и да получите по — изгодни условия като намаляване на лихвения процент, удължаване на срока на погасяване на заема, увеличаване размера на сумата, която сте изтеглили или пък обединяване на няколко кредити без поръчител в един.

Рефинансиране можете да поискате от банката или не банковата организация, от която сте получили бързите пари до заплата или от друга банкова институция, която предлага по — изгодни условия за вас. Тази услуга, предлагана, както от банките, така и от не банковите организации в последните години стана много популярна, тъй като това е един добър начин да се намалят лихвите и таксите за погасяване на задълженията по заема от една страна, а от друга страна чрез рефинансиране на бързи кредити могат да се получат допълнителни финансови средства, без да се повиши размера на погасителната вноска.

Рефинансирането може да бъде без значение какъв заем сте поискали, дали той е потребителски, ипотечен, бизнес или бърз заем.

Основните ползи от рефинансирането са:

• Намалени такси за обслужване по кредита или казано иначе, по — нисък Годишен процент на разходите( ГПР);

• Намаляване на лихвения процент;

• Намаляване на месечните погасителни вноски;

• Намаляване срока за погасяване на вашия заем без това да се отрази на размера на месечните вноски.

Всички банкови институции и не банкови организации предлагат рефинансиране на бързи заеми, като някой банки и не банкови организации предлагат дори на своите клиенти преференциални условия по усвояване и управление при рефинансиране на своите пари до заплата.