Категория: Бизнес кредит

Бизнес кредит за малък и среден бизнес

Днес бизнесът може да бъде подпомогнат с няколко с различни видове кредити. Основно се използва бизнес заем, който е стабилната финансова инжекция на 21 век. Кредитната Ви история също е важна, за да Ви бъде отпуснат този вид заем и помощ за малкия или среден бизнес. Като цяло, ако спадате към графата на дребния бизнес,…Що е то кредит и кои са основните видове кредити?

Под понятието „кредити” се разбира осигуряването на ресурси (най—често под формата на финансови заемни средства или други) на клиент, наричан кредитополучател от банкова или не банкова институция или организация, като от кредитополучателя не се изисква да възстанови заема си веднага. Кредитори могат да бъдат всички банкови институции и не банкови организации като Minizaem.bg, а кредитополучатели…Повече информация за бизнес кредитите

Бизнес заем е онзи вид заем, който се предоставя на юридически лица, развиващи дейността си в рамките на страната. Основната цел на този вид кредитиране е помощ за бизнеса и неговите представители като развитие на фирми, повишаване на качеството, регистрации и други. Кредитите за бизнеса биват два вида – корпоративни и такива за малкия и…БЪРЗИ КРЕДИТИ – БЪРЗИ ПАРИ В БРОЙ

Колкото и добре да пресмятате разходите си, колкото и да внимавате в покупките или икономисвате, няма как да предвидите абсолютно всичко. Ако изпаднете в ситуация, в която се нуждаете спешно от малка сума, за да покриете някой непредвиден разход не унивайте и не се молете на близки и приятели. Има много по – лесно, бързо…Какво е инвестиционен бизнес заем?

Ако имате бизнес, за който са ви нужни финансови средства, за да го развиете и отговаряте на някой условия, можете да поискате пари на заем за инвестиция на бизнеса ви. Инвестиционният заем се предоставя на компании, които имат нужда от парични средства, за да закупят недвижими имоти (за разширяване на компанията), машини, съоръжения, земя, лицензи,…Защо да поискате бизнес кредит?

Бизнес заем можете да поискате, ако развивате търговска дейност на територията на страната ни и ако сте юридическо лице. Имате право да поискате подобни видове заеми, но защо да го правите? Като за начало, тези заеми (както е видно по името им) са предназначени за развитие на бизнеса, който развивате. В дни като днешните фирмите,…Какво е добре да знаем за бизнес заемите?

Заем за бизнеса си могат да получат всички юридически лица, които се намират на територията на Република България. Независимо дали фирмата ви се състои от 10 или от 250 души, ако имате необходимост от финансови средства, с които да развиете бизнес си имате право да кандидатствате за бизнес заем. Фирмените кредити основно се делят на…Бизнес заем – какво е това?

Бизнес заем за фирми най-общо казано представлява вид заем, който се отпуска на юридически лица, които развиват дейност на територията на страната. Целта на този вид заем е да подпомогне фирмите като им предостави необходимите им финансови средства, с които да развиват своя бизнес още по – добре или да им помогне да се справят…Бизнес заем и кой може да кандидатства за него?

Ако притежавате малък или среден бизнес, който искате да продължите да развивате, но финансовите ви средства не достигат имате възможност да се възползвате от бизнес заем, който се предлага от различните банкови институции. Преди да поискате такъв вид заем обаче е добре да знаете, какво се разбира под „малък и среден бизнес”, според Закона за…